Meteen naar de inhoud

Welkom,

Wij heten u van harte welkom op de website van de Vrienden Logeerhuis Bredius.

Gegevens van de stichting

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Logeerhuis Bredius

KvK nummer: 84795395

RSIN nummer: 863373598

Adres: Meeuwenlaan 14, 3443 BC WOERDEN

Contact: info@vriendenlogeerhuisbredius.nl

Website: www.vriendenlogeerhuisbredius.nl

Bestuurders: 

W.A. van Malenstein, voorzitter

J.M. van der Spiegel-Moermond, secretaris

J.N.M. Borghols, penningmeester

M.Th. van Tilburg-Hoekstra, algemeen bestuurslid

Doelstellingen 2022 – 2025

Financieel

De kosten van het logeerhuis zijn voor 2022 begroot op € 225.000. Dat bedrag zal in de jaren daarop geleidelijk stijgen. Circa 20% van deze kosten wordt niet gedekt door de inkomsten van de tarieven per logé-nacht.

Het is de ambitie van het bestuur van stichting Vrienden Logeerhuis Bredius om in 2022 een bedrag van € 15.000 bijeen te brengen, in 2023 € 20.000, in 2024 € 25.000 en in 2025 € 30.000.

Deze bijdragen in de exploitatie van het logeerhuis zullen mogelijk gemaakt moeten worden uit giften en donaties, uit collectes en uit gerichte sponsoracties. Kosten gemaakt om de inkomsten te verwerven worden daarop in mindering gebracht.

PR – effectieve publiciteit

De Vrienden-stichting wil door effectieve, goed getimede en frequente publiciteit bereiken dat het Logeerhuis een grote naamsbekendheid heeft bij potentiële logés en hun mantelzorgers, bij potentiële vrijwilligers, bij mogelijke sponsors en fondsen en bij verwijzers (huisartsen, thuiszorg en andere professionals die hun cliënt/patiënt kunnen wijzen op het logeerhuis).

Download hier ons beleidsplan

Contact